Gammel vejvisersten fra Sønderjylland, der viser vej til Apenrade, Aabenraa

Gammel vejvisersten fra Sønderjylland, som viser vejen til Hadersleben, Haderslev

De to milsten - henholdsvis 3 og 4 mil - fra Frederik VI's tid er nu placeret på Aalborghus Slot ved indgangen til Stiftamtsmandens, nu Regionsdirektørens kontor. De har haft deres plads et eller andet sted ude ved veje, der fører til Aalborg.

De to milsten er formentlig fra Frederik VI's tid; kongenavnet såvel som mil-angivelsen er udvisket. Stenene står nu til pynt ved en af indgangene på Aalborghus Slot. I milstenenes velmagtsdage havde de deres plads ude ved en eller anden vej, der førte til Aalborg.

Ved Aalborg-Thisted landevej lidt øst for Fjerritslev står en 6½ mil-sten. Som stenen fortæller, markerer den "Thisted Amts Grændse", nemlig til det tidligere Hjørring amt. Denne 6½ mil-sten markerer amtsgrænsen mellem det gamle Thisted amt og Hjørring amt; den står i sydsiden af landevejen lidt øst for Fjerritslev i Han Herred. Mil-stenen står på skellet mellem Vester og Øster Han Herred og er samtidig en midtvejssten, idet den fortæller, at her er der er 6½ mil til såvel Thisted som Aalborg. Tirsdag den 13. januar 2009 fjorde jeg holdt ved stenen og konstaterede, at dens bemaling er særdeles utydelig. Stenen er på alle måder et historisk fænomen, idet begrebet mil ikke benyttes mere, og hverken Thisted amt eller Hjørring amt eksisterer mere. Alligevel burde i det mindste turistfolk sørge for, at stenens bemaling bliver fornyet, så den oprindelige funktion kan læses. Ved et stop ved midtvejsstenen i 2014 kunne jeg konstatere, at stenens bemaling var blevet fornyet. Tak for det!

Gammel mil-sten, 4 mil fra Thisted. Da man gik over til at vise vejafstande i kilometer, genbrugte man i vid udstrækning stenene. Mil-angivelsen i det hvide felt blev malet over, og et kilometer-tal blev påmalet.

Gammel milsten ved Roskildevej - fra Frederik V's tid

Denne robuste milsten fra Christian VIII's tid fortæller, at vi befinder os 17 mil fra - måske København.

Gammel milsten i Taastrup, som fortalte, at der herfra var 2½ mil til eller fra København

Denne 10 km-sten står stadig på sin plads og fortæller, at det er ti kilometer endnu, inden vi er i Thisted. Denne type kilometersten er en genbrugssten, en gammel mil-sten; i det hvide felt har tidligere stået en mil-angivelse Jeg synes den ligner en milsten, der har taget navneforandrings til kilometersten

Denne 10 km-sten fortæller, at vi befinder os ti kilometer fra Nykøbing Mors. Denne type kilometersten er en genbrugssten, en meget gammel mil-sten; i det hvidmalede felt har tidligere stået en mil-angivelse

Denne gamle 1 km-sten stod på det sted, hvor der var en kilometer til eller fra Nykøbing Mors

Gammel milsten, 6 mil fra Ringkøbing

Denne 2 km-sten havde sin plads et sted i Nordsjælland

Denne kilometersten i Ringkøbing Amt fortæller, at vi befinder os et sted 21 kilometer fra Tarm, ikke nord fra, for der er kun ca. 5 km over til Skjern, men formodentlig står eller stod den på Vardevej syd for Tarm

Nulpunktsten ved Østerport: Med indhugget skrift står på forsiden: Hørsholm 23 Km, Fredensborg 37 Km, Helsingør 45 Km; På venstre side: Rungsted 23 Km, Humlebæk 37 Km, Helsingør 45 Km; På højre side: Hillerød 34 Km, Frederiksværk 56 Km, Helsinge 47 Km; På bagsiden: Nær ved denne Sten stod Østerport. Fra Stenen maales Vejene mod Rudedal og Rungsted

Nulpunktsten ved Amagerport: Som de andre tre nulpunktsten er også denne særdeles smukt udformet, nærmest som et monument, hvis øverste del har relieffer på alle fire sider af byvæven m.v. På soklens forside står med indhugget skrift: Maalingens Nulpunkt 9,2 M SØ for denne Sten, hvor den gamle Byport stod; På venstre side står: Kastrup 5,3 Km ad Kastrupvejen; På bagsiden står: St Magleby by 8,8 Km, Dragør11,1 Km; På højre side står: Taarnby 5,1 Km ad Englandsvejen

Denne flotte kilometer sten fortæller, at vi befinder os 100 km fra København.

Denne flotte 17 km-sten stod en gang ved en dansk hovedvej og fortalte, at nu var der 17 km til næste by eller man var 17 km væk fra de sidst passerede by.

På Gammeltorv i Aalborg står en obelisk, nulpunkt-stenen. Herfra måles alle vejafstande til destinationer i alle retninger. Oprindeligt var nulpunkt-stenen placeret umiddelbar øst for Postkontoret. Men da Gammeltorv blev omlagt og lukket for kørende trafik, blev nulpunkt-stenen og dens fontæne placeret som er del af trappen tæt på Budolfi Kirke. Nulpunkt-stenens obelisk står på en sokkel, hvor der på den østvendte side findes en relief af Aalborg byvåben. På sokkelens vestside står årstallet 1912 på en løs granitblok. Øverst på obelisken, på samme side som årstallet 1912 findes indhugget Frederik 8. initialer. Året var hans sidste, idet han døde samme år og efterfulgtes af Christian X. Nederst på obeliskens fire sider er angivet relevante vejafstande. Mod øst står: 0 KM - FRA DENNE STEN MAALES LANDEVEJENE. Mod syd står: 93.94 KM TIL THISTED – 21.00 KM TIL NIBE. Mod vest står: 47,17 KM TIL HJØRRING, 50.14 KM TIL SÆBY. Mod nord står: 48.75 KM TIL HOBRO, 111.82 KM TIL AARHUS. I baggrunden ses Aalborgs hovedpostkontor, opført 1910.

Nulpunktstenen ved Vesterport. Kilometerstenen er opstillet på Rådhuspladsen, hvor Vesterport oprindelig stod. Ifølge Vejforordningen af 1793 var udgangspunktet for måling af afstandene til og fra København på ydersiden af byens porte, de såkaldte nulpunkter. Herfra måltes vejlængderne ad byens udfaldsveje. Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse udskrev i 1910 en konkurrence om udkast til nye kilometersten til afløsning for de gamle milepæle. Indbudte arkitekter var A. Clemmensen, Knud V. Engelhardt, P.V. Jensen-Klint og Helge Møller samt billedhuggeren Anders Bundgaard. Jensen-Klint vandt med et forslag, der foruden kilometer- og ti-kilometersten indeholdt nulpunktsten. Nulpunktstenen ved Vesterport har indhugget denne skrift under relieffet på forsiden: "NÆR/VED/DENNE• STEN/STOD.VESTERPORT/ FRA•STENEN/MAALES.VEJENE/MOD.ROSKILDE/OG• KØGE."; på v. side: "KØGE OVER/TAASTRUP./40 KM/ VORDINGBORG:94 KILOMETER"; på h. side: "HOLBÆK/62 KM/ KALLUND-/BORG 102 KM/ JYDERUP.80 KM”; på bagsiden: "ROSKILDE/30 KM/ RINGSTED/60 KM/KORSØR/107.KM"

Nulpunktstenen på Nørreport står, hvor Nørreport oprindelig lå. Ifølge Vejforordningen af 1793 var udgangspunktet for måling af afstandene til og fra København på ydersiden af byens porte, de såkaldte nulpunkter. Herfra måltes vejlængderne ad byens udfaldsveje. Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse udskrev i 1910 en konkurrence om udkast til nye kilometersten til afløsning for de gamle milepæle. Indbudte arkitekter var A. Clemmensen, Knud V. Engelhardt, P.V. Jensen-Klint og Helge Møller samt billedhuggeren Anders Bundgaard. Jensen-Klint vandt med et forslag, der foruden kilometer- og tikilometersten indeholdt nulpunktsten. Påskrift indhugget på siden mod Nørreport: "NÆR/VED/DENNE STEN/STOD NØRREPORT/ FRA STENEN/MAALES VEJENE/MOD FREDERIKS-/SUND OG FARUM"; på v. side: "FREDERIKS-/SUND 41 KM/ FREDERIKS-/VÆRK OVER/FREDERIKS-/SUND 58 KM"; på bagsiden: "FARUM/22 KM/ SLANGERUP/36 KM/ FREDERIKS-/SUND 44 KM"; på h. side: "HILLERØD AD/FREDERIKS-/BORGVEJEN/OG LYNGE KRO/41 KM"

Gamle mil- og kilometersten

Gennem alle tider har vejfarende i al almindelighed haft behov for vejvisersten og om at vide, hvor langt der var fra den ene by til den anden. Men også for post- og personbefordring har afstandsangivelser været af betydning for post- og befordringstakster.

De ældste afstandsmarkeringer i Danmark har milen som målestok. Disse milsten har haft meget forskellig udformning. På meget trafikerede landeveje har der stået sten af en meget fornem udformning.
 
Da man gik over til kilometeren som målestok, benyttede man sig i vid udstrækning af genbrug. Mil-angivelsen blev erstattet af et tal for kilometer. Disse genbrugssten kan ofte kendes ved, at der er malet et hvidt felt på stedet, hvor mil-angivelsen stod, og i stedet er der påmalet det aktuelle antal kilometer.

En særlig form for mål-sten er nul-sten, hvoraf der findes fire i København, nemlig én ved Vesterport, som står på Rådhuspladsen; én ved Nørreport; én ved Østerport og endelig en ved den tidligere Amagerport. På alle nul-stenenes sider står angivet kilometerafstandene til de byer, som den enkelte nul-sten er udgangspunkt for.

Aalborg har også sin 0-sten; den blev oprindeligt i 1912 opsat lige ved Postkontoret, men står nu lidt længere mod øst midt i et springvands- og trappesystem på Gammeltorv.
  

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Karl Maksten | Svar 20.04.2017 21.43

Kære Poul Sørensen -Tak oplysning om 0-sten i Ribe. Den skal jeg besøge ved lejlighed. Sidst jeg var i Ribe, så jeg den runesten, som er fundet ved domkirken.

Poul Sørensen | Svar 20.04.2017 20.51

På Ribe Domkirke plads blev den gamle 0-sten lagt på plads efter at den havde været borte i nogle måneder. Og ligger så derfor stadig på sin rigtige plads.

Niels Ove Pedersen | Svar 09.12.2015 10.06

Karl kender du betydningen af stenene på Hærvejen Gejlå -Bov med bogstaver på i højre side ? Vist noget med nogle som skulle lave vejarbejde ?

HANNO | Svar 01.04.2011 19.00

FLOT FLOT LAVET, OG IKE BARE DET, INDHOLDET ER SÅ FASCINERENDE AT JEG NU EFTER 2TIMER MÅ HOLDE PAUSE FORDI DER ER ANDET AT LAVE . . .

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.10 | 12:29

Leder efter "Pilgaard Mølle" el. "Pilgaards Mølle" i trekanten fra Hjallerup over Hals til Vodskov med centrum så nogenlunde i Vester og Øster Hassing.

...
11.09 | 17:20

Der står også en runesten i Hobro (Hobro-stenen), hvis du vil have den med på listen. Den blev opdaget i 1623 på Hobro Kirkegård, og står nu på biblioteket.

...
10.09 | 19:30

Fantastisk spændende og flot side.

Jeg undre mig dog over, at Snekkerstenen ikke er nævnt. Den ligger ud for kysten nord for Snekkersten.

Mvh Mickala

...
05.07 | 20:35

Kære Poul Erik: Du må prøve at finde ud af, hvem der har ejet det, før du gik det. Held og lykke med det!

...
Du kan lide denne side