Stenen taler: "Jeg kom til Landet, før Baalrøgen drev fra Fangstpladserne langs Kysten. Af mig og mine Frænder rejste Høvdingen Dyssen. Vi bar Bondens Husstolper og Helliglundens Gudestøtter, den Gang Sø-Danerne kaarede Fyrsten i Lejre. Tingstenene fik Glød i Skæret fra Rolfs Dødsbaal. Vel vogtede min Æt Mindernes Ring. Runeristet førte den Gorms og Tyres, Haralds og Svens Navne til sene Slægter. Den hegnede Landet, da Danevirke genrejstes. Tugtet og billedprydet gav den Gudsordet Kirkelæ, og af dens Skød sprang Daabens Kilde til Sjælefred."

En runestens korte budskab:  

Rundt omkring i Danmark er fundet omkring 200 runesten; heraf har ca. halvdelen deres plads i Jylland. Skikken med at rejse runesten falder her i landet sammen med Vikingetiden.  

En runesten er egentlig ikke et gravmæle, men den er en mindesten rejst for at bevare den afdødes navn for eftertiden. Meget ofte fortæller stenens runer, både hvem den afdøde var, hvem der rejste stenen, samt hvem runemesteren var.

Runestenenes budskab er som regel ganske kort, som for Hovslund-stenens vedkommende, hvor der kun står ”Hærulv”. Ofte er stenen et minde om en stormand, rejst af den efterlevende hustru: ”Gyde satte denne sten efter Thorbjørn, sin husbond, en meget agtværdig frimand. Men Thord risede disse runer”, står der på stenen i Øster Bjerregrav kirke. Ofte kan det være en søn, der har rejst stenen efter sin far: ”Toke satte denne sten efter sin fader Uflå, en meget anset frimand”. Det gamle ordsprog lyder: De gamle skal dø, de unge kan dø; derfor findes der runesten, hvor en far har rejst et minde over en søn: ”Aane rejste denne sten efter Eskil, sin søn, som fandt døden sammen med Thore i Øresund”, som der står på runestenen Mejlby-stenen, som nu står i Randers Museums have.

Runemesterens redskab. Som en konsekvens af, at runemesteren med sit redskab har skullet hugge eller riste runerne i den hårde granit, består så godt som alle tegnene af lige streger. At alfabetet kan nøjes med 16 tegn betyder, at det samme tegn kan have forskellig udtale, alt efter hvor i ordet det forekommer.   Rune-alfabetet har gennem tiderne undergået visse forenklinger således, at det seneste alfabet, som kaldes "futhark", rummer 16 tegn. Nogle af runetegnene som f, i, r og t kan uden vanskelighed sammenlignes med vort moderne alfabet.  
Herunder fortegnelse over de fleste af Jyllands runesten vist i alfabetisk orden. Ved hver sten er anført den oversatte runeindskrift:

Runealfabetet:  " f - u - th - a - r - k "
Guldhornene:"Jeg, Lægæst af Holt, gjorde hornet"
Asferg runesten, på Nationalmuseet:
"Thoger Tokes søn rejste denne sten efter sin broder Mule, - - meget - - ".
Asser-stenen i Århus, på Moesgård: "Toste (?) og Hove og Frebjørn de rejste denne sten efter Asser Saxe, deres fælle, en meget anset ung mand. Han døde som den største unidding af mænd; han ejede skib sammen med Arne"
Bjerring-stenen:"Thorgunn, Karuks datter, rejste denne sten efter Thore, sin husbond, Tholfs søn, på St . . men Tue Smed, hans frænde, . . . huggede . . .stenen fra sin plads, Ingulf .
Bække-stenen: "Ravnunge-Tue og Funden og Gnyble, de tre gjorde Thyres høj".
Bække mark-stenen: "Revne og Tobbe gjorde dette mindesmærke (egtl. disse kumler) efter Vibrog, deres moder"
Dannevirke-stenen el. Skarthe-stenen: "Svend Konge satte Sten efter Skarthe sin Hirdmand, som var faret vesterud, men nu blev død ved Hedeby".
Durup: " - -denne sten efter Toke - - en velbyrdig - - "
Egaa runesten: "Alvkil og hans sønner rejste denne sten efter deres frænde Manne, som var landsbestyrer hos Keld den norske".
Farsø runesten: "Toste og Asbjørn rejste denne sten efter Tue, broder . ."
Ferslev runesten:
"Toke Lutaris Søn satte denne Sten efter sin Søn Aaste".
Flejsborg runesten: "Thorkil satte Stenen efter sin Fader . . Søn".

Funder: "niklas" eller "niels"
Galtrup, rune-ligsten: "Her ligger Isulv Thorkils (eller Troels) søn".
Gesing:"þuæþ gjorde dette hvalv over Thyri Ebbesøn Lave - - Nikolaus skærme (sjælen) Horder (huggede stenen)".

Giver-stenen: "Kale satte denne Sten efter sin Fader Thorsten, en meget velbyrdig Thegn".
Glenstrup-sten I: Toke satte denne sten efter sin fader Ulfa, en meget velbyrdig thegn.
Glenstrup-sten II, på Nationalmuseet: "Toke satte denne Sten efter sin Fader Uflaa, en meget anset Frimand"
Gorms Jelling-sten:"Gorm Konge gjorde disse Kumler efter Thyre sin Kone, Danmarks Pryd"
Grensten-stenen, kaldet Toke Smed-stenen:"Toke Smed rejste denne sten efter Revle, søn af Esge Bjørns søn. Gud hjælpe deres sjæl"
Gunderup-sten I:"Toke rejste disse Stene og gjorde disse Kumler efter Abe, sin Maag, og Tove, sin Moder. De ligger begge i denne Høj. Abe undte Toke sit Eje efter sig"
Gunderupsten II: "Østen satte denne Sten efter Asulv sin Fader"
Hammel, runer på kirken: "Ulvs sten"
Hanning-runer i kirkemuren: "Tues søn rejste denner sten over sin moder Gyde"
Harald Blaatands store Jellingesten, "Danmarks Dåbsattest": "Harald konge bød gøre disse kumler efter Gorm, sin fader, og efter Tyrvi(Thyra), moder sin. Den Harald som vandt sig Danmark al og Norge og danerne gjorde kristne"
Hjermind-stenen:
"Tholv rejste denne sten efter sin broder Rade, en meget agtværdig ung mand"
Hune-stenen:
"Hove Thorkil og Thorbjørn satte deres Far Runolf den Raadsnildes Sten"   
Hurup runesten: "Thormod, en velbyrdig Dreng, rejste dette Minde efter NN sin Fader (el. Broder)".
Hærulv-stenen el. Hovslund-stenen: "hairulfR",  
Jetsmark-stenen:"Hove satte Stenen efter sine Brødre Thorlak of Ride"
Klejtrup runesten:"Og efter Åmund sin sønnesøn".
Kolind: "Toste, Asveds smed, rejste denne sten efter sin broder Tue, som fandt døden østpå".

Kragelund-runer i portal: "Æse bad, Vagn ristede"
Laurbjerg: "Bolnøds (?) sande sten (?). Ville - -".

Lille Rørbæk-stenen: "Asgot, Tygotes Søn, rejste Stenen efter Esge, sin Broder"
Lime: maske-tegning
Læborg-stenen:"Ravnunge Tue huggede disse Runer efter Thyre sin Dronning"
Malt-runestenen, fundet 1987:
Mejlby runesten:"Aane rejste denne sten efter Eskil, sin søn, som fandt døden sammen med Thore i Øresund"
Ravnkilde-sten: "Asser Landbestyrer, Kugges Søn, ristede disse Runer efter Dronning Asbod"
Randbøl-stenen el. Store Rygbjerg-stenen:"Tue Bryde rejste denne sten efter brydens hustru. Disse stave vil for Thorgun meget længe leve"
Rimsø-stenen:"Thore Enrådes broder, rejste denne sten efter sin moder og - - ku - - auþi som værst for sønnen (?)"
Sall: "Ingrth" eller "Inger"
Skjern runesten: "Sasgerd, Finulvs datter, rejste stenen efter Odinkar, Osbjørns søn, den ypperlige og hin drottro. En sejdkarl (skal) den mand (være), som bryder disse kumler"
Skivum runesten: "Moderen Thyre og Sønnerne Odinkar og Gudmund, de tre rejste disse Kumler efter Ki .. den huÞska; han var den bedste og første af Landsmænd i Danmark".

Suldrup:  "Rysk rejste denne Sten efter sin Broder Ufej".
Søndbjerg:"iakop uulæ skialm gurÞæ - ubi ara ibi okulus". Oversat fra latin til dansk: Jakob voldte, Skjalm gjorde - Hvor Alteret er , der er Øjet.

Sønder Starup:
"airiks kubl", Eriks kummel el. Eriks mindesten.
Sønder Vissing sten I:"Tove, Mistives datter, Harald den Godes, Gorms søns kone, lod gøre mindesmærket efter sin moder"
Sønder Vissing-sten II: "Toke gjorde dette mindesmærke (disse kumler) efter Ebbe sin fader, en klog mand"
Thisted kirke, ligsten med runer:"Thord, Amis søn, hviler her"
Vang runesten:"Aase satte denne Sten efter sin Ægtefælle Ømunde som var Finulvs Hirdmand"
Vejerslev rune-ligsten:
"Iver huggede disse Runer over Skalme, sin Broder"
Vester Tørslev: "hala, litu søn rejste denne sten efter sin broder Asulv" .

Vester Velling rune-ligsten: "Loddens grav"
Virring: " Germund ? Søn gjorde disse Minder efter Sasser. Star (el. Stær) rejste stenen efter den døde. Thor vie disse Kumler".
Øster Alling: "Thore rejste denne sten efter Fastulv Myge".

Øster Bjerregrav: "Gyde rejste denne sten efter Thorbjørn, sin husbond, en meget agtværdig frimand. Men Thord ristede disse runer"
Aadum-stenen: "Thorulv satte stenen efter Toke Tokes søn, den ypperte (?). Gud hjælpe hans sjæl (ånd)".
Aalum-sten I: "Tole rejste denne Sten efter sin Søn Ingeld, en meget velbyrdig Dreng. Disse Minder vil . ."
Aalum-sten II: Runer ikke tydet
Aalum-sten III:"Vigot rejste denne Sten efter sin Søn Esge. Gud hjælpe hans Sjæl vel"
Aalum-sten IV: "Thyre, Vigots Kone, lod denne Sten rejse efter Thorbjørn, Sibbes Søn, hendes ‘Søsling, som hun holdt mere af end en kær Søn"
Aars-stenen:
"Asser satte denne Sten efter sin Herre Valtoke. På bagsiden står: Stenen siger sig her at staa længe. Den Valtokes Varde skal værne "


Klik på billedet af en runesten; herved forstørres billedet, og der fremkommer en forklarende tekst.

En stensikker fornøjelse   

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Karl Maksten | Svar 15.07.2015 18.24

Toke Smed er runemesteren for stenen i Grensten og sandsynligvis også for stenene i Glenstrup, Gundestrup og Sønder Vissing

Jan Fagerlund | Svar 14.07.2015 11.26

Er der oplysninger om en Toge Smed, der skulle have været en flittig 'runemager' og leverandør af runesten?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.10 | 23:16

Det er en spændende sten.

...
17.08 | 11:33

Tak for venlig opmærksomhed

...
14.08 | 09:58

Dejligt at nogen fortæller om vore historiske sten, de er jo en del af vor historie og har givet anledning til mange sagn og myter.

...
23.07 | 09:11

Ophavsret: Når du skriver af fra andre hjemmesider har du pligt til at oplyse kilden. Jeg genkender en del af egne tekster fra www.moelleforum.dk

...
Du kan lide denne side