Sønderjyske genforeningsklokker

Grænselandets historie er i en nøddeskal Danmarks historie. Den skæbne, som overgik Sønderjylland, fik konsekvenser for hele nationen, og de tab, som Sønderjylland led, var hele Danmarks tab. Min livslange interesse for Grænselandet og dets historie har inspireret mig til at sammenstykke den her foreliggende beretning om de mange sønderjyske kirker, som gennem tvangsaflevering af sine kirkeklokker fik skæbnens ugunst at føle. Beretningen må betragtes som en lille niche i Sønderjyllands historie i almindelighed og som et beskedent supplement til landsdelens kirkehistorie i særdeleshed.
Resultatet af krigen i 1864 blev, at Danmark måtte afstå hele hertugdømmet Slesvig til Tyskland. Fremmedherredømmet kom til at vare i 56 år frem til 1920. Det betød, at under Verdenskrigen 1914 –18 var både Nord- og Sydslesvig at betragte som dele af Tyskland. Under den krig udskrev den tyske stat en klokkeskat, som pålagde de sønderjyske sogne på lige fod med kirkesognene i det egentlige Tyskland tvangsaflevering af kirkeklokker, i den hensigt at omstøbe dem til kanoner. Et kirkesogn måtte kun beholde én klokke. Hvad man havde derudover skulle afleveres til den tyske våbenindustri. Kun ganske få sogne slap for tvangsafleveringen; det skete i ganske få tilfælde, hvor en kirkes klokke var af særlig høj kvalitet og historisk værdi.Efter genforeningen i 1920 donerede Krigsministriet i alt 60 gamle malmkanoner til støbning af klokker til de sønderjyske kirker, som havde tvangsafleveret klokker. Disse kanoner var for en stor del støbt af materiale fra kirkeklokker, inddraget ved klokkeskatten 1528 og 1602. Genforeningsklokkerne var at betragte som en gave fra det danske folk, idet der oprettedes "Nationalfondet af 1918 til Anskaffelse af Kirkeklokker i Sønderjylland".Klokkerne blev naturligvis taknemligt modtaget i de sønderjyske sogne. På én og samme søndag efter påske i 1921 blev alle de genforeningsklokker, som på det tidspunkt var overdraget, indviet på højtidelig vis, sandsynligvis med oplæsning af det gavebrev, der fulgte med hver klokke, som en kirke fik overdraget. Dette gavebrev sluttede med ordene: »Naar da Klokken atter lyder over det ved Troskabens og Kærlighedens Kraft genvundne Land, ligger deri den Bøn, at Frelsens Ord paa Folkets Maal maa være og vokse, mens Malmen har Mæle. Juni 1921. Nationalfondet af 1918 til Anskaffelse af Kirkeklokker i Sønderjylland".Ernestine Nyrop (1888-1975) tegnede udsmykning til to genforeningsklokker til Emmerlev Kirke i Sønderjylland og arbejdede i de følgende år bl.a. med kirkerestaureringer i landsdelen.Et meget stort antal af genforeningsklokkerne – 44 i alt - blev støbt af De Smithske Jernstøberier i Aalborg. Hvorfor så mange klokker blev støbt i Aalborg, kan man godt undre sig over, for der fandtes andre klokkestøbere i Danmark. Men sandsynligvis havde støberiet i Aalborg erfaring i netop klokkestøbning, og det var samtidig enklere for Krigsministeriet at få transporteret alle de donerede 60 gamle malmkanoner til ét støberi og ikke til flere forskellige.Herunder er nævnt de fleste af de kirker, som modtog én eller flere genforeningsklokker. De anførte oplysninger er i det væsentlige hentet fra det topografiske værk Trap Danmark, som er inddelt efter de gamle amter, Ribe, Tønder, Haderslev samt Aabenraa og Sønderborg. Beskrivelsen af de enkelte sogne omfatter for det meste en kort orientering om sognets topografi, stedets fredede oldtidsminder, herunder runesten, hvor sådanne findes, samt lidt om kirkens historie. Endelig gives der en omtale af kirkens klokker, især genforeningsklokkerne. Trap Danmark er naturligvis rig på mange flere oplysninger.Billeder af de 38 kirker, der blev betænkt med genforeningsklokker, findes herunder anbragt i alfabetisk rækkefølge i henhold til den viste liste. Når du klikker på billedet af den enkelte kirke, bliver billedet i de fleste tilfælde forstørret, og under billedet vil der fremkomme en beskrivelse af sognet og dets kirke. God fornøjelse.

1. Abild kirke i Ribe stift (1, Aalborg)
2. Adsbøl kirke i Haderslev stift (1)
3. Arrild kirke i Haderslev stift (1) 
4. Bov kirke i Haderslev stift (1)
5. Broager kirke i Haderslev stift (2, Aalborg)
6. Brøns kirke i Ribe stift (2)
7. Bylderup kirke i Ribe stift (1, Aalborg)
8. Døstrup kirke i Ribe stif (1)
9. Egen kirke i Haderslev stift (1)
10. Emmelev kirke i Ribe stift (2, Aalborg)
11. Ensted kirke i Haderslev stift (1)
12. Felsted kirke i Haderslev stift (1, Aalborg)
13. Fjelstrup kirke i Haderslev stift (1, Aalborg)
14. Fole kirke i Haderslev stift (1)
15. Gammel Haderslev kirke i Haderslev stift (3, Aalborg)
16. Genner kirke i Haderslev stift (1)
17. Haderslev Domkirke i Haderslev stift (4, Aalborg)
18. Hammelev kirke i Haderslev stift (1, Aalborg)
19. Havnbjerg kirke i Haderslev stift (1)
20. Hviding kirke i Ribe stift (1)
21. Højst kirke i Ribe stift(1, Aalborg)
22. Hørup kirke i Haderslev stift (1, Aalborg)
23. Kegnæs kirke i Haderslev stift (1)
24. Løgumklosterkirke i Ribe stift (2, Aalborg)
25. Løjt kirke i Haderslev stift (1, Aalborg)
26. Nordborg kirke i Haderslev stift (1, Aalborg)
27. Rejsby kirke i Ribe stift (1)
28. Rinkenæs korskirke i Haderslev stift (3)
29. Skt. Nicolai kirke, Aabenraa, i Haderslev stift (2, Aalborg)
30. Sottrup kirke i Haderslev stift (1)
31. Stepping kirke i Haderslev stift (1, Aalborg)
32. Sønder Hygum kirke i Ribe stift (1, Aalborg)
33. Tandslet kirke i Haderslev stift (1)
34. Tyrstrup kirke i Haderslev stift (1, Aalborg)
35. Tønder sogn i Ribe stift ( 2, Aalborg)
36. Ullerup kirke i Haderslev stift (1, Aalborg)
37. Varnæs kirke i Haderslev stift (1, Aalborg) 
38. Aastrup kirke i Haderslev stift (1, Aalborg)

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.10 | 23:16

Det er en spændende sten.

...
17.08 | 11:33

Tak for venlig opmærksomhed

...
14.08 | 09:58

Dejligt at nogen fortæller om vore historiske sten, de er jo en del af vor historie og har givet anledning til mange sagn og myter.

...
23.07 | 09:11

Ophavsret: Når du skriver af fra andre hjemmesider har du pligt til at oplyse kilden. Jeg genkender en del af egne tekster fra www.moelleforum.dk

...
Du kan lide denne side