Fotoalbum

Nødvendig sejlads

 

Navigare necesse est, vivire non est necesse er de latinske ord for At sejle er nødvendigt, ikke at leve. Selv om disse ord er udtalt af Pompeius (106-48 f. Kr.) i en bestemt situation, er det som om ordene og den indstilling til tilværelsen, de giver udtryk for, har været kendt af mennesker til alle tider.

 


Skibet har gennem tiderne været et symbol, som er indgået i menneskers åndelige forståelse af liv og død. Længe inden kristendommen kom til Danmark, havde menneskene vist deres døde slægtninge ærbødighed i den måde, de gravlagde dem på. I Bække vest for Kolding er der en 45 meter lang skibssætning med en runesten i vest som stævnsten. Skibssætningen i Glavendrup på Nord-Fyn har oprindelig været 60 meter lang, og Glavendrup-runestenen har antagelig været den vestlige stævnsten. I Jelling findes dog den allerstørste skibssætning med en længde på hen ved 200 meter, hvori indgår Jellinge-højene og runestenene i Jelling. De nævnte tre anlæg består af én enkelt skibssætning, i modsætning til Lindholm Høje vest for Nørresundby. Her er der én stor sammenhobning af større og mindre stensætninger, hvoraf de fleste har form som et skib. Skibssætningerne ligger til dels i flere lag på grund af stærk sandflugt over længere tid. Sandflugten er den egentlige årsag til, at skibssætningerne overhovedet er blevet reddet for eftertiden. Skibssætningerne er fra yngre stenalder og tidlig middelalder eller vikingetid (ca. 500-1100 e. Kr.), og udgør en gravplads med ca. 700 grave fordelt på enkeltmandsgrave og begravelser af flere i samme grav. Frilæggelsen fandt sted i årene 1952-59. Skønt mange af skibssætningerne er fra vikingetiden, er der besynderlig nok ikke funder runesten på Lindholm Høje.


Kirkeskib og skibsmodeller

 

Vore kirkebygninger består alle af et kor, hvor alteret er placeret, og et langhus, hvor den kristne menighed sidder bænket. Dette langhus kaldes skibet, idet der drages en symbolsk sammenligning både med Noas Ark, hvor mennesker og dyr blev reddet fra syndfloden, og med Jesu sejlads på Genesaret Sø, hvor han gang på gang og under farefuld sejlads var blandt sine disciple i skibet. Mens Jesus færdedes blandt mennesker her på jorden, talte han ofte fra et skib, som lå tæt op mod land, hvor folkeskaren lyttede til hans ord.


På fiskerkvasen vor Herre sad,

og folk i mængde som blomst og blad

de lytted i land på Ordet.

 

Kirkerummet betegnes som et skib, fordi det er her den kristne menighed samles for at hente ”rejsekost” til deres åndelige sejlads gennem livet. Når der tillige i mange danske kirker findes ophængt et kirkeskib, altså en skibsmodel, eller måske flere, har dette samme betydning for den forsamlede menighed. Det ældste danske kirkeskib findes i Ho ved Varde og er fra begyndelsen af 1600-tallet. Oprindelig synes de ophængte kirkeskibe at have været votivgaver fra søfarende, der havde overlevet farefulde sejladser. Andre skibsmodeller er skænket kirken af from glæde og taknemlighed, og skibets skrog kan indeholde et dokument eller er måske forsynet med en påmalet bøn eller påmindelse, som det gælder for den ophængte skibsmodel i den vestjyske Ferring kirke:


Lad Storme, Veier og Vand, og Havet bryde paa,

Den Christen Kirkes Skib, det skal dog ej forgaae.

Gud Styrer selv sit Skib, Trods Vind og Veier og Vand,

Mit Troes Anker ej skal slippe denne Mand.Med sine ca. 1000 kirkeskibe,
hvoraf hovedparten er sejlskibe, er Danmark
det land i verden, der er rigeligst forsynet
med denne særlige form for kirkelig udsmykning.


Et skib midt i det store hav

Når vi under gudstjenesten sætter os på bænkene i kirkens hovedrum og kalder stedet for skibet, hvorfor gør vi så egentlig det? Måske fordi et skib er noget, der er i bevægelse, noget der har et mål og kæmper for at nå det. Kirken og kirkegængerne er så det skib, der er på vej mod målet. Eller man kan prøve at forestille sig, hvordan man i gamle dage har opfattet havet. Havet var på én gang livgivende og faretruende. Et skib langt ude på havet var afhængigt af en god kaptajn og en dygtig besætning, men først og fremmest en god portion held. For vejret kunne slå om, og havet kunne skifte ansigt fra venligt til ondskabsfuldt. Kirken er dette skib midt ude på havet, der både er livgivende og faretruende. I en salme af Thomas Kingo (DDS nr. 149) hedder det:


Hvad er det for en snekke og liden flydebåd,
som storm og vande trække, så den er uden råd?

O, se den store nød, ret som den gik til grunde
og just til havsens bunde ned i afgrunden flød.

Det er Guds kirkesmakke og liden menighed,
som her og der må flakke og tit ej redning véd;

hvor det kan synes, som vor Jesus fast mon sove
og så for vind og vove sit skib la’r tumle om.


Den flok, der Jesus haver alene inden bord,
der elsker Åndens gaver og glædes ved Guds ord

foruden hykleri og uden selvgjort lære, den flok kan aldrig være for modgangs bølge fri.


Så lad afgrunden øse al Helved-ondskab op,
og lad kun Satan løse al sin tyranne-trop,

lad kirkeskibet få ti tusind stød på side,
dog skal vel Jesus vide, hvor det sin havn skal nå.
Du inviteres med på en sejlads rundt til nogle af de mange hundrede kirkeskibe, der findes ophængt i danske kirker.

Når du klikker på et af billederne herunder, vil billedet forstørres, og der vil fremkomme en tekst, som fortæller om kirken, hvor kirkeskibet er ophængt. Der vil også blive fortalt så meget om skibet, som jeg har kunnet opspore.

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord.
Indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Navigare necesse est!

DU ØNSKES EN FORNØJELIG SEJLADS

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Karl Maksten | Svar 04.02.2017 16.16

Kære Fin: Kender intet til Ordrup kirke. Prøv at søge på nettet under "kirkeskibe i Dannark".

Finn Holm-Jørgensen | Svar 03.02.2017 18.25

Ved I noget om kirkeskibet i Ordrup Kirke, Gentofte Provsti?

Karl Maksten | Svar 23.10.2015 13.56

I Stege mener man, at deres kirkeskib JUSTITIA er Danmarks ældste; det er fra 1450.

jens peter andersen | Svar 23.10.2015 00.00

mange interessante emner, som ta`s op, jeg har gennemset det det hele ,jeg
har hørt at kirkeskibet i sejerø kirke skulle være danmarks ældste kirkeskib.

Karl Maksten | Svar 02.09.2015 19.45

Harlev kirke fik i 1961 ophængt en model af fregatten SJÆLLAND. Desværre har kirken ikke offentliggjort foto af kirkeskibet. Selv har jeg ikke besøgt kirken.

Irma Schmidt | Svar 02.09.2015 18.19

På jagt efter skibet, der hænger i Harlev kirke, fik jeg kun en lang næse, hvorfor er det ikke med i samlingen.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.10 | 23:16

Det er en spændende sten.

...
17.08 | 11:33

Tak for venlig opmærksomhed

...
14.08 | 09:58

Dejligt at nogen fortæller om vore historiske sten, de er jo en del af vor historie og har givet anledning til mange sagn og myter.

...
23.07 | 09:11

Ophavsret: Når du skriver af fra andre hjemmesider har du pligt til at oplyse kilden. Jeg genkender en del af egne tekster fra www.moelleforum.dk

...
Du kan lide denne side