Maltas nationalflag er en hvid-rød dug delt lodret i to lige store halvdele med den hvide del ind mod flagmasten. Øverst i flagets hvide del er Georgskorset indsat. Georgskorset, George Cross, er et enkelt sølvkors i mørkeblåt bånd; højeste britiske orden efter Viktoriakorset. Georgskorset blev indstiftet 1940 af George 6. Tildeles fortrinsvis civile fra The Commonwelth for udvist mod og tapperhed i yderste livsfare. Malta fik korset 1942 for sin udholdenhed under italienske og tyske flyangreb.Malteserne var udsultede, og bombeangrebene havde udrettet frygtelige skader på tusindvis af boliger, så man måtte gå i gang med genopbygning. Som en tak og hyldest til hele Maltes befolkning fik denne allerede i 1942 tildelt Georgskorset; siden har denne hædersbevisning været indsat i Maltas nationalflag. I tillæg til Georgskorset blev der i Maltas hovedstad Vallatta rejst et klokketårn med en klokke, hvis lyd kan høres ved visse festlige nationale lejligheder.

Hvis man befinder sig på destinationen 14° 30´ østlig længde, hvor denne krydses af 35° 50´ nordlig bredde har man sat sine fødder et sted på middelhavsøen Malta. Nationen Malta består af 5 øer af hvilke 2 er ubeboede. De beboede øer er samtidig de største: Malta, hvor hovedstadenValletta er beliggende, med 246 km2 og Gozo med 67 km2. Øgruppen er beliggende i det centrale Middelhav syd for Sicilien, øst for Tunesien og nord for Libyen. De høje og klippefyldte kyster rummer desuden vige, der udgør fortrinlige naturlige havne. De alvorligste miljøproblemer er koncentreret i disse områder og skyldes primært den menneskelige ekspansion, udviklingen af turismen, den gradvise braklægning af landbrugsjorder samt den stigende udledning af spildevand og affalds-stoffer fra den industrielle aktivitet. Malta har en særdeles central beliggenhed i Middelhavet. Der er 90 km til Sicilien, 400 km til Tunesien, 1237 km. Til Libyen, 1689 km til Cairo, 1775 km til Gibraltar. Denne centrale beliggenhed har betydet op igennem hele ørigets historie tilbage fra Oldtiden og frem til i dag. Skiftende tiders stormagter har krigedes om at herske over det lille ørige

Gadeliv i Valletta

På byvandring i Valletta

En flok danske turister på byvandring

Vagtposter ved Maltas Parlamentsbygning. Der var parlamentsvalg om lørdagen, dagen før vi rejste hjem

Et par af Vallettas vælgere udfører nødvendigt arbejde - eller er det undergravende virksomhed?

Hestetrukket droche tilbyder byrundtur for turister. Set i Valletta

Vallettas travle havn med skibsværft. Lige siden Anden Verdenskrig, ja længere tilbage har denne havn haft stor betydning for Malta og for skibstrafikken i Middelhavet

På bymurens vagttårne ses et øre, et øje og en fugl, tegn på, at her er man vagtsomme. "Watch Towers were built by the Knights of St. John to guard the Maltese shores against invaders" (Set på flymotor på det fly, vi benyttede mod Hamburg)

Stort udbud af friskbagt brød fra et bageri på Strøget i Valletta

Kirke i Vallatta med krigsmindesmærke, hvor bevoksningen er figenkaktus

Bevoksning af figenkaktus ved kirke i Valletta, hvor der samtidig var et krigsmindesmærke

Figenkaktus set i Valletta

Buste af Winston Churchill placeret i et blomsterbed

Springvandsanlæg ved Busterminalen i Valletta

Langs vor kørevej så vi et kort stykke af en gammel akvædukt, som i sin tid førte vand fra højere liggende områder ned til Valletta

Langs vor kørevej kunne vi iagttage en længere strækning af en gammel akvædukt, som i sine velmagtsdage førte vand fra højereliggense områder ned til Valletta. Et sted sås en beboelsesejendom, som var bygget oppe på akvædukten, hvilket viser, hvor solidt den er bygget

Udsigt til St. John's Co-Cathedral, Johannes Katedralen i Valletta

Udsigt til en del af Valletta

Udsigt til en del af Valletta

Udsigt til den del af Valletta, som omtales som De Tre Byer.

Johannes Katedralens højalter, som viser begivenheden, hvor Jesus bliver døbt af Johannes Døber. Orgelpiberne ses i altrets fløje

Johannes Katedralens højalter. Motivet viser. Jesus bliver døbt af Johannes Døber

Udsnit af motivet på Johannes Katedralens højalter, som vise Jesu dåb.

Parti fra Johannes Katedralen

Parti fra Johannes Katedralen

En del af den prægtige loftsudsmykning i Johannes Katedralen

Detalje af Caravaggios maleri i Johannes Katedralen, som viser, Johannes Døber bliver halshugget

På vej til besøg i den lokale kirke Il-Madonna tal-Mellieha, som er en Maria helligdom

Il-Madonna tal-Mellieha

Il-Madonna tal-Mellieha

Mellieha kirkeplads

Legemstor Paulusstatue i niche på kirkepladsen ved Il-Madonna tal-Mellieha

På kirkepladsen er opsat en tavle med en from bøn til Jomfru Maria, endda på dansk

Fra kirkepladsen ved Il-Madonna tal-Melieha har man en storslået udsigt til det omgivende landskab

Fra kirkepladsen har man en flot udsigt ned over de omgivende landskab

Mellieha - Kirkepladsen med udsynsåbninger og solur

På kirkepladsen er udhugget et solur i kalkstensmuren

Blå iris samt blå og gule fresker set ved kirken i Mellieha

På muren omkring kirkepladsen har turister gennem tiden efterladt deres signaturer

Palmeart med hængende frugter, set nær kirken i Mellieha

Underjordiske beskyttelsesgange fra Anden Verdenskrig, udhugget i kalkstenen

Underjordisk beskyttelsesgange fra Anden Verdenskrig, udhugget i kalkstenen

Mellieha - underjordiske beskyttelsesgange fra Anden Verdenskrig

Underjordiske beskyttelsesgange fra Anden Verdenskrig (1940-42) blev udhugget med handredskaber i kalkstensmassen

Beskyttelsesgangene blev udhugger delvis under kirken, hvortil og fra man kunne komme ad en udhugget trappe

Augustinerklostret på Gozo

Augustinerklostret på Gozo

Ukendt plante, ses på Gozo

Ukendt plante, set på Gozo

En art husløg (sempervivum) set på Gozo

Symbol i kirkegulvet i Augustinerklostret på Gozo

Interiør fra Augustinerklostret på Gozo

Parti fra Augustinerklostret på Gozo

På Augustinerklostret spiste vi sammen med de tre munke

Augustinerklostret på Gozo har flere klosterkatte

På klostret var der en del Augustinerkatte

KIrkegård på Gozo

Kirkegård på Gozo

En art oxalis, syrekløver med citrongule blomster set på Gozo

Palmer set ved Ggantija på Gozo

På vej hen til Ggantija forsøgte en snegl at overhale os, den forsinkede os i hvert fald

Ggantija er et af verdens ældste menneskeskabte bygningsværker

Blandt sjældenhederne på Ggantija kunne vi se dette flotte offerkar med mindst 7000 år på bagen.

Ggantija-kvinde af gigantiske dimensioner

Ggantija-studenter

For mere end 7000 år siden kunne man også bygge trapper

Fra Ggantija på Gozo

Mandeltræ i blomst set på Gozo

I Ggantija på Gozo så vi en hel del kendte som ukendte planter, således også denne agaveart: Agave attenuata. På Gozo så vi to arter af agaver: Agave americana så vi med flere meter høje blomster- og frøstilke; frøsætningen betyder, at denne plante er døende efter en levetid på 70 år. Agace attanuata så vi også blomstrende med en lang busket blomster- og frøstængel bøjende sig ned mod jorden; denne agaveart kaldes også ”løvens hale” eller ”svanehals”.

Palmer på Gozo nær Ggantija

På Gozo kunne vi få et kik gennem Det Blå Vindue, en ejendommelig kliååeformation

Både i nærheden af Det Blå Vindue og i Ggantijas stenkolesser kunne vi finde fossiler af forskellig art

Marker på Gozo sås inddigede af stengærder

Landskab på Gozo, som viser et bakkedrag, hvis top er høvlet fladt af indlandsis

Løvefod i Gozo-størrelse må betegnes som en busk med tommetykke grene

Agave så vi mange steder. På Gozo så vi to arter af agaver: Agave americana så vi med flere meter høje blomster- og frøstilke; frøsætningen betyder, at denne plante er døende efter en levetid på 70 år. Agace attanuata så vi også blomstrende med en lang busket blomster- og frøstængel bøjende sig ned mod jorden; denne agaveart kaldes også ”løvens hale” eller ”svanehals”. Agave er sukkulenter, som vokser i Middelhavsegnene; de har tykke spidse, saftige og kødfulde blade.

Agave så vi mange steder. På Gozo så vi to arter af agaver: Agave americana så vi med flere meter høje blomster- og frøstilke; frøsætningen betyder, at denne plante er døende efter en levetid på 70 år. Agace attanuata så vi også blomstrende med en lang busket blomster- og frøstængel, der bøjede sig ned mod jorden; denne agaveart kaldes også ”løvens hale” eller ”svanehals”. Agave er sukkulenter, som vokser i Middelhavsegnene; de har tykke spidse, saftige og kødfulde blade.

Løvefod fandt vi mange steder, også som her på Gozo, et særdeles kraftigt eksemplar

Løvefod set på Gozo; meget kraftig, buskagtig plante, som sås mange steder

På Gozo udvinder man salt af havvand og har gjort det i århundreder. Havvand ledes op i flade bassiner, hvor vandet fordamper, og saltet bliver tilbage.

På Gozo udvinder man salt af havvand og har gjort det i århundreder. Retten til saltudvinding tilhører bestemte familier.

En art oxalis, syrekløver set på Gozo

Ukendt plante set på Gozo

Mdina blev bygget af fønikerne før vor tidsregning som en fæstning og som Maltas hovedstad

Mdina - vi er på vej til byens gamle byport

Mdina er en gammel by, her byporten

Araucaria, et solitært fyrretræ set mangeb steder på Malta

Mdina - hestetrukket droche, måske til turisters byrundtur

Mdina - Karmeliterkloster og -kirke

Mdina - interiør fra Karmeliterklostrets kirke

Mdina - loftsudsmykning i Karmeliterklostrets kirke

Mdina - interiør fra Karmeliterklostrets kirke

Oxalis, syrekløver med citrongule blomster

Tarxien Templerne 3000-2500 år før vor tidsregning

De næsten kuglerunde sten menes at være brugt til transport af store stenblokke. Tarxien Templerne nær Valletta er fra 3000 - 2500 år før vor tidsregning

Tarxien Templerne nær Valletta stammer fra tiden 3000 - 2500 år før vor tidsregning

Tarxien Templerne nær Valletta er fra tiden 3000 - 2500 år før vor tidsregning

Mosta Dome blev bygget i perioden 1833-1860 - uden brug af stilladser

I Mosta ligger Kuppelkirken, hvor kuppelen har en dismeter på 37 meter og dermed den 3. største kuppel i verden

Mosta Dome er bygget mellem 1833 og 1860

Kuppelkirken i Mosta

Stort gummitræ lige ved indgangen til Paulu-grotten

Paulus-Grotten findes i Rabat. Der er tale om en katakombe, et mødested for de tidligt kristne maltesere. Her formodes Paulus at have opholdt sig under sot ophold på Malta

I Paulus-Grotten er indrette en art kirkerum med alter

Gulvet i Paulus-Grotten er smukt dekoreret i marmor bl.a. med malteserkors

Maltalandskab med figenkaktus

Malta-landskab i al sin frugtbare frodighed

Planteriget

Arealer med grønsagsdyrkning under plastik

Mark med grønsagsdyrkning

Figenkaktus langs stendige

Akvædukt af ældre dato skærer gennem landskabet; er ikke længere i brug

Festmåltidet bestod af at udhules brød, med et indhold af en lammeragout

Festmåltid for folk fra Ggantija

En malteser siger høfligt farvel og god rejse!

Watch Towers were built by the Knight of St. John to guard the Maltese shores against invaders

MAGELØSE MALTA

Fotoalbummet herunder viser et udvalg af Dagnys og mine billeder fra vor tur til Malta i marts 2013.

Klik på det enkelte billede, og du vil få fortalt noget om motivet. På den måde kan du se billed for billed og få tid til at læse, hvad der står fortalt. 

Du kan også vælge at få vist alle billederne som et slide-show. Men her kan det være vanskeligt at nå at læse, hvad det står fortalt.

Den anden hjemmeside om Malta fortæller i ord meget mere om vor enestående og uforglemmelige tur. 

Du er naturligvis også velkommen til at gå ind på de andre sider.

Det vil glæde os, om du vil skrive en hilsen i gæstebogen. Hvis du har kommentarer til nogle af billederne eller teksterne, må du gerne benytte denne email-adresse: seniormaksten@gmail.com

På forhånd tak, og g od fornøjelse 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Hanne Høegmark | Svar 15.04.2013 16.00

Kære Dagny og Maks.
Rigtig mange tak for jeres brev og fotos på jeres hjemmeside.
Jeg er rigtig glad for dem, for jeg havde glemt at tage mit kamera med, så det

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.10 | 12:29

Leder efter "Pilgaard Mølle" el. "Pilgaards Mølle" i trekanten fra Hjallerup over Hals til Vodskov med centrum så nogenlunde i Vester og Øster Hassing.

...
11.09 | 17:20

Der står også en runesten i Hobro (Hobro-stenen), hvis du vil have den med på listen. Den blev opdaget i 1623 på Hobro Kirkegård, og står nu på biblioteket.

...
10.09 | 19:30

Fantastisk spændende og flot side.

Jeg undre mig dog over, at Snekkerstenen ikke er nævnt. Den ligger ud for kysten nord for Snekkersten.

Mvh Mickala

...
05.07 | 20:35

Kære Poul Erik: Du må prøve at finde ud af, hvem der har ejet det, før du gik det. Held og lykke med det!

...
Du kan lide denne side