Y'S MEN INTERNATIONAL

Y'S MEN'S CLUB

Y’s Men International har som sit symbolske logo og medlems-emblem antaget KFUM-trekanten, som danner rammen om et Y, i hvis gaffel Betlehemsstjernen stråler.

Y'S MEN INTERNATIONAL

hedder egentlig

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y'S MEN'S CLUBS

 

Der er nemlig tale om en international sammenslutning, hvor den enkelte klub er grundelementet i denne sammenslutning.

Det begyndte i Ohio:

Y’s Men International blev stiftet som en frokostklub i 1922 af en gruppe begejstrede medlemmer af KFUM i Toledo, i Ohio, USA. Klubbens formål var kammeratskab og ”service til KFUM”. Man stiftede en klub og gav den navnet TOLYMCA, en sammensætning af Toledo YMCA. Lovene for klubben blev udformet af den unge jurist Paul William Alexander. KFUM-foreninger over hele Ohio ønskede at tage idéen op, og man fandt det nødvendigt at ændre lovene og at overveje et navn.

Under første verdenskrig drog Will M. Cressy til det fjerne Østen for som KFUM-sekretær at hjælpe og betjene de amerikanske soldater. Når han sendte beretninger hjem, underskrev han sig som ”One of the Y’s Men of the East”. Medlemmer af YMCA i Amerika benævnes Y’s, og sprogforbindelse mellem”de vise mænd fra Østerland” og ”Y’s Men of the East” lå lige for at benytte. Alexander så benyttede den: Y’s Men International var født og den enkelte klub skulle benævnes Y’s Men Club.

Y’s Men-bevægelsen var som et frø med spirekraft; den bredte sig til hele USA og til mange lande uden for Amerika. I 1947 stiftedes den første Y’s Men’s Club i Danmark, nemlig Aalborg Y’s Men’s Club »Aalborghus«. Denne klub blev chartret den 3. juni 1947 med Ejnar Davidsen som klubpræsident. 

Y’s Men International har som sit symbolske logo og medlems-emblem antaget KFUM-trekanten, som danner rammen om et Y, i hvis gaffel Betlehemsstjernen stråler. Y’s Men’s motto lyder på engelsk:

“To acknowledge the duty that accompanies every right”,

hvilket på dansk er blevet til 

”At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret”.

Dette motto gælder i lige høj grad den enkelte Y’s Man, hver Y’s Men’s Club og Y’s Men International.

Kristent grundlag. KFUM-bevægelsen og Y’s Men-bevægelsen arbejder begge med det kristne evangelium som grundlag, ”på basis af Jesus Kristi Lære”. Den enkelte klub og det enkelte klubmedlem udfører sin tjeneste på det grundlag.

Derfor kan enhver, som vil respektere det kristne grundlag, blive medlem af en Y’s Men’s Club.

 

 

AALBORG Y'S MEN'S CLUB "AALBORGHUS"

Y’s Men-bevægelsen kom til Danmark i 1947

Fra U.S.A. via Prag nåede

Y’s Men-bølgen

til Danmark.

Her oprettedes 3. juni 1947 som den første

Aalborg Y’s Men’s Club »Aalborghus«.

Denne klub kan således holde 70 års jubilæum i 2017. 

Y' MEN-BEVÆGELSENS LEDELSE

Købmand og grosserer Ejnar Davidsen var den første præsident i Danmarks første Y's Men's Club "Aalborghus" Billedet tog jeg i oktober 1996.

Sådan er

Y'S MEN INTERNATIONAL

organiseret og ledet

Den enkelte Y’s Men’s Club, som består af 15-20, op til 30-40 eller flere medlemmer, ledes af et præsidium, en klubpræsident, en vicepræsident, en sekretær og en skatmester, som alle er valgt af klubbens medlemmer på klubbens generalforsamling.

Alle Y’s Men’s klubber i et givent geografisk område danner et distrikt; dette kan bestå af fra tre op til 10-15 klubber. Et distrikt ledes af en distriktsguvernør (DG), en distriktsguvernør elect (DGE), en distriktsguvernør elect elect (DGEE) samt den afgåede distriktsguernør (Past DG).

Alle Y’s Men-distrikter i et land eller større geografisk område udgør en såkaldt region. Danmarks 15 distrikter udgør således Region Danmark; regionsledelsen består af regionsleder (RD), regionsleder elect (RDE), regionsleder elect elect (RDEE) samt afgåede regionsleder (Past RD). De 15 distrikter i Region Danmark udgøres af i alt 163 klubber med sammenlagt 3903 medlemmer (2014).  

Alle Y’s Men-regionerne i Europa udgør Area Europa. Et area ledes af et Area-council bestående af Area-president (AP) og de seks regionsledere fra regionerne Central South, Finland-Balticum, Danmark, Norge, Rusland og Sverige. Area Europa udgøres af  i alt 289 klubber med sammenlagt 6.311 medlemmer (2014).

Alle verdens ni areas, Afrika, Asien, Canada, Europa, South Pacific, Latinamerika, USA, Indien, og Korea ledes af International Council  

International Council betår af International President (IP), International President Elect (IPE) og Past International President (PIP). Samlet antal klubber i verden er 1573 med sammenlagt 29.723 medlemmer (2014).

Y'S MEN REGION DANMARK

Y’s Men-bevægelsen kom til Danmark i 1947

Fra U.S.A. via Prag nåede Y’s Men-bølgen til Danmark. Her oprettedes i 1947 som den første Aalborg Y’s Men’s Club »Aalborghus«.

 

 

 

Efterhånden kom flere klubber til i

Distrikt Nordjylland:

 

Skagen YMC blev chartret 28/5 1960 med YMC »Aalborghus« som moderklub

 

Hjørring YMC blev chartret 2/11-1963 med YMC »Aalborghus« som moderklub

 

Aalborg II Y-klubben blev chartret 21/8-1965

med YMC »Aalborghus« som moderklub

 

YMC Aalborg Club 3 blev chartret 20/5-1978

med YMC »Aalborghus« som moderklub

 

Frederikshavn YMC blev chartret 15/11-1980

med YMC »Aalborghus«  som moderklub

 

Hammer YMC blev chartret 28/4-1990 med YMC Aalborg 3 som moderklub

 

Sindal/Bindslev YMC blev chartret 1/2-1997

med Frederikshavn YMC som moderklub

 

Sæby YMC blev chartret 2/11-1991 med Frederikshan YMC som moderklub

 

Aalborg Budolfi YMC blev chartret 28/3-1999

med YMC »Aalborghus« som moderklub

 

Østvendsyssel YMC blev chartret 2/11-2004 med Sæby YMC som moderklub

 

Fladstrand YMC blev chartret 3/10-2009 med Frederikshavn YMC som moderklub

 

Vendelbo YMC blev chartret 6/10-2012 med Hjørring YMC som moderklub

 

DISTRIKT HIMMERLAND

Da Støvring Y's Men's Club blev chartret fik den overrakt et stamtræ, som viser klubbens rødder tilbage til AALBORGHUS.

Første Y’s Men’s Club i Danmark 1947.

Fra U.S.A. via Prag nåede Y’s Men-bølgen til Danmark. Her oprettedes i 1947 som den første Aalborg Y’s Men’s Club »Aalborghus«.

 

 

 

 

 

 

DISTRIKT HIMMERLAND består i 2014 af disse ti klubber:

Aars YMC blev chartret 26. aug. 1967 med YMC »Aalborghus« som moderklub.

Hobro YMC blev chartret 30. sept.1972 med Randers YMC som moderklub

Han Herred YMC blev chartret 26. marts 1977 med Aars YMC som moderklub

Løgstør YMC blev chartret 6. nov. 1982 med Aars YMC som moderklub

Aars II YMC Kimbrerne blev chartret10. marts1984

med YMC Aars I som moderklub

Nibe YMC blev chartret 7. april 1984 med Aars YMC som moderklub

Østhimmerland YMC blev chartret 23. maj 1981

med Hobro YMC som moderklub

Hobro II YMC blev chartret 289. sept. 1991 med Hobro YMC som moderklub

Støvring YMC blev chartret 10. maj 2003

med Østhimmerland YMC som moderklub

Aabybro YMC blev chartret 15. maj 2004

med Han Herred YMC som moderklub 

DISTRIKT LIMFJORD

Y’s Men International har som sit symbolske logo og medlems-emblem antaget KFUM-trekanten, som danner rammen om et Y, i hvis gaffel Betlehemsstjernen stråler.

Første Y’s Men’s Club i Danmark 1947.

Fra U.S.A. via Prag nåede Y’s Men-bølgen til Danmark.

Her oprettedes i 1947 som den første

Aalborg Y’s Men’s Club »Aalborghus«.

 

DISTRIKT LIMFJORD består i 2014 af disse syv klubber:

YMC Nykøbing Mors blev chartret 8. marts 1958

med YMC »Aalborghus« som moderklub

YMC Struer blev chartret 21. febr.1959 med YMC »Aalborghus« som moderklub

YMC Thisted blev chartret 28. okt. 1967

med YMC Nykøbing Mors som moderklub

YMC Sydthy blev chartret 2. nov. 1974 med Thisted YMC som moderklub

YMC Vinderup blev chartret 18. januar 1992 med Struer YMC som moderklub

Nordthy Y’s Men and Women blev chartret  28. april 2001

med YMC Thisted som moderklub

YMC Kilen blev chartret 2. febr. 2008 med Struer YMC som moderklub

 

Dertil to Y’s Menetteklubber:

Lemvig Y’s Menette Club blev chartret 23. maj 1987

Sydthy Y’s Menette Club blev chartret 1. april 1995

med Lemvig Y’s Menette Club som moderklub

DISTRIKT RANDERS-DJURSLAND

Y’s Men International har som sit symbolske logo og medlems-emblem antaget KFUM-trekanten, som danner rammen om et Y, i hvis gaffel Betlehemsstjernen stråler.

 

 

Distriktet består i 2014 af 7 Y's Men's Clubs

samt

én Y's Menette Club

 

 

 

 

 

 

 

Randers YMC chartret 16. nov. 1963, moderklub: Aarhus YMC Sct. Clemens

Grenaa YMC chartret 8. april 1967,moderklub: Købehavns YMC

Kronjyllands YMC chartret 22. nov. 1980, moderklub: Randers YMC

Rønde YMC chartret 20. aug. 1983, moderklub: Grenaa YMC

Rougsø-Sønderhald YMC chartret 28. sept. 1985, moderklub: Grenaa YMC

Midtdjurs YMC chartret 28. sept. 1996, moderklub: Grenaa YMC

Randers YMC »Niels Ebbesen« chartret 1. marts 1997, moderklub: Randers YMC

Grenaa Y’s Menette Club chartret 14. maj 1977

DISTRIKT ØSTJYLLAND

Y’s Men International har som sit symbolske logo og medlems-emblem antaget KFUM-trekanten, som danner rammen om et Y, i hvis gaffel Betlehemsstjernen stråler.

 

 

Dette distrikt

består i 2014 af 9 klubber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aarhus YMC Sct. Clemens chartret 14. febr. 1953,

moderklub: Aalborg YMC »Aalborghus«

Aarhus YMC Marselisborg chartret 25. april 1964,

moderklub: Aarhus YMC Sct. Clemens

Aarhus YMC Frederiksberg chartret 3. maj 1972,

moderklub: Aarhus YMC Sct. Clemens

Skanderborg YMC chartret 7. juni 1975,moderklub: Aarhus YMC Marselisborg

Odder YMC chartret 30. april 1977, moderklub: Aarhus YMC Sct. Clemens

Aarhus YMC Nordstjernen chartret 22. nov. 1981,

moderklub: Aarhus YMC Marselisborg

Aarhus YMC Sirius chartret 31. aug. 1991,

moderklub: Aarhus YMC Nordstjernen

Frijsenborg YMC chartret 21. nov. 1992, moderklub: Aarhus YMC Marselisborg

Aarhus YMC Sct. Clemens Senior chartret 6. maj 2000,

moderklub: Aarhus YMC Sct. Clemens

 

Èn klub er blevet til to

 

(Bragt i Gongongens juni-nummer 2000, undertegnet Karl Maksten, Aalborghus)

 

Lørdag den 6. maj 2000 blev der skrevet international Y’s Men’s historie i Århus. For at undgå, at den næstældste Y’s Men’s Club i Region Danmark i løbet af overskuelig tid skulle risikere at uddø, optoges denne dag 21 unge medlemmer, som umiddelbart derefter overtog chartret for Aalborg Y’s Men’s Club Sct. Clemens. Med virkning fra samme øjeblik dannede klubbens hidtidige medlemmer Aarhus Senior Y’s Men’s Club Sct. Clemens.

 

Festdagen indledtes kl. 15 med gudstjeneste i Fredens Kirke i Viby, hvor mange festklædte gæster deltog. Gudstjenesten blev forestået af en af kirken præster, Per Thomsen, bistået af medlemmer af kommende YMC Sct. Clemens som tekstlæsere. I forlængelse af gudstjenesten blev allem 21 unge kvinder og mænd optaget i Aarhus YMC Sct. Clemens, idet hidtidige medlemmer af klubben forsynede de nye med medlemsnåle, og for en stund vare alle – gamle som unge – medlemmer af YMC Sct. Clemens.

 

Fredens Kirke var ramme om festdagens indledning, fordi den nye YMC Sct. Clemens holder sine møde i kirkens lokaler. Overdragelsesceremonien fandt sted senere på eftermiddagen i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade i Århus. Her blev der serveret en velkomstdrink, og præsident for Aarhus YMC Sct. Clemens, Ib Frandsen – bærende klubbens præsidentkæde som sit ydre værdighedstegn – overdrog først klubbens charterbrev af 14. februar 1953 til præsidenten for den nye klub, Søren Chr. Madsen. Som tegn på sin værdighed blev han nu påhængt præsident-kæden og fik tillige overdraget præsidentens dirigenthammer.

 

Overdragelsesceremonien afsluttedes med, at medlemmerne af den nye klubs præsidium blev tildelt nåle i henhold til deres embeder. Herefter var der tid til at bringe lykønskninger og overrække gaver af forskellig art, samt til taksigelser for det modtagne. I sagens natur var det den nye klub, der var genstand for opmærksomhed samt gode ord med på vejen.

 

Festaftenen afvikledes ligeledes i Frimurerlogens lokaler – fra kl. 18,30 og til efter midnat. Først blev der serveret middag; herunder holdt IP Ole Hansen fra Vejle en festtale. Senere var der musikalsk underholdning, servering af kaffe samt dans og natmad.       

 

DISTRIKT VEST

I anledning af chartringen af Lundenæs YMC blev der tilvirket et stamtræ, som viser klubbens rødder tilbage til "Aalborghus" YMC

Første Y’s Men’s Club i Danmark 1947.

Fra U.S.A. via Prag nåede Y’s Men-bølgen til Danmark. Her oprettedes i 1947 som den første Aalborg Y’s Men’s Club »Aalborghus«.

 

DISTRIKT VEST består i 2014 af disse 9 klubber:

Grindsted YMC chartret 29. febr. 1964 med Vejle YMC som moderklub

Skjern YMC chartret 9. okt.1971 med Grindsted YMC som moderklub

Ringkøbing YMC chartret 30. sept. 1978 med Skjern YMC som moderklub

Hvide Sande YMC chartret 14. maj 1982 med Ringkøbing YMC som moderklub

Ansager YMC chartret 14. sept. 1991 med Grindsted YMC som moderklub

Skjern Å YMC chartret 30. okt. 1993 med Skjern YMC som moderklub

Grindsted 2000 YMC chartret 22. jan. 2000

med Grindsted YMC som moderklub

Videbæk YMC chartret 21. febr. 2004 med Ringkøbing YMC som moderklub

Lundenæs YMC chartret 13. sept. 2014 med Skjern Å YMC som moderklub

DISTRIKT STORÅ

I anledning af Herning YMC's 50 års jubilæum bev der tilvirket et stamtræ, hvorpå distriktets klubber er frugter.

Dette distrikt

består i 2014 af

14 klubber samt

én Y’s Menette Club

 

 

Distriktets 14 klubber står nævnt i kronologisk rækkefølge således, at den ældste klub står øverst 

 

 

 

 

 

Herning YMC blev chartret 22. aug. 1959, moderklub: »Aalborghus« YMC

Holstebro YMC blev chartret 27. april 1964, moderklub: Herning YMC

Ikast YMC blev chartret 28. sept. 1974, moderklub: Herning YMC

Hardernes YMC blev chartret  22. marts 1975, moderklub: Holstebro YMC

Aulum YMC blev chartret 20. febr. 1977,moderklub: Hardernes YMC

Aaskov YMC blev chartret 24. marts 1979, moderklub: Aulum YMC

Trehøje YMC blev chartret 18. sept. 1982, moderklub: Aulum YMC

Sunds YMC blev chartret 5. febr. 1994, moderklub: Herning YMC

Fonnesbæk YMC blev chartret 16. nov. 1996, moderklub: Ikast YMC

Hedens YMC blev chartret 24. maj 1997, moderklub: Herning YMC

Præstbjerg YMC blev chartret 15. nov. 2008, moderkl: Herning YMC

Ikastegnens YMC blev chartret 3. marts 2012, moderklub: Ikast YMC

Sct. Jørgens YMC blev chartret 12. april 2014, moderklub: Hardernes YMC

 

Sunds Y’s Menette Club blev chartret 31. okt. 2009

 

Det er værd at bemærke:

Af distriktets 14 klubber står Herning YMC som moderklub til de fire. 

RIMKRØNIKE FOR REGION DANMARK

Y’s Men International har som sit symbolske logo og medlems-emblem antaget KFUM-trekanten, som danner rammen om et Y, i hvis gaffel Betlehemsstjernen stråler.

 

  

 

Trekant og Stjerne

Rimkrønike for Region Danmark

 

 

 

 

 

År 0 i Betlehem:

 

For længst og i det fjerne tre vismænd så et tegn.

Men deres ledestjerne blev kendt i verdens egn.

I trekant og en stjerne

ser vor tids Y’s Men gerne en vej til livets mål.

 

År 1922 i Ohio, USA:

 

De vise mænd fik følge af mænd, som havde mod.

En kraftig Y’s-domsbølge kom hertil og slog rod.

Med trekant og med stjerne

er alle Y’s Men gerne til tjeneste beredt.

 

År 1947 i Aalborg, Danmark:

 

En Y’s Men’s Club så dagen i Himmerland mod nord.

Her aldrig var set magen; men Y’s-dom satte spor.

I trekant og i stjerne

det nære med det fjerne for tjeneste blev mål.

 

De Y’s-doms spor udbredtes til hver en by og egn.

Hvor Y’s-domsånden spredtes blev tjeneste et tegn.

Ved trekant og ved stjerne

er danske Y’s Men gerne til tjeneste beredt.

 

År 1997 50 års Y’s-dom, 50 år i Danmark:

 

I fællesskabet bundet i tjeneste vi står.

Med ledestjernen fundet mod målet frem vi går.

Ved trekant og ved stjerne

– med kristentro som kerne – bli’r pligten til vor ret.

 

”Trekant og Stjerne, Rimkrønike for Region Danmark”

skrevet af Karl Maksten 1996, 2000 og 2008

Mel.:”Nu skal det åbenbares” af J.P.E.Hartmann 1868 el. Erik Grip 1983

SANG VED MEDLEMSOPTAGELSE

Skal livet sig forynge må livet selv bestå

 

Skal livet sig forynge må livet selv bestå.

Det levende gør livet værd at leve.

Det værd er at besynge, når vi ser livstegn på,

at det, vi holder af, kan overleve.

Når vækstlag sig fornyer, vil stammens liv bestå.

 

Vor klub er som en stamme, hvor livets vækstlag gror.

De mange lag gi’r værdighed og styrke.

Vor klub vil danne ramme om det, hvorpå vi tror;

så vi vort Y’s-doms fællesskab kan dyrke.

Når vækstlag sig fornyer, livskraften vil bestå!

 

Når klubben sig forynger, livskraften vil bestrå;

for yngre slægter frem af grunden skyder.

Det må og skal besynges, og vi må stole på,

det, som vi gennem fællesskabet yder.

Når slægtled frem sig skyder, vil klubbens liv bestå!

 

Endnu engang forynger sig klubben her i dag:

Et medlem bliver podet ind på stammen.

Vi glædes og vi synger i kammeratligt lag.

I tjeneste skal vi nu virke sammen.

Når klubben sig forynger,livskraften vil bestå!

 

Velkommde skal du være! Vor klub har brug for dig.

Som vækstlag nyt du bliver tilført stammen.

Velkommen skal du være til ansvar og til leg;

i fællesskab skal vi nu virke sammen.

Når vækstlag sig fornyer, vil klubbens liv bestå!

 

Når livet sig forynger, vil livet selv bestå;

Det levende gør livet værd at leve.

Vi glade det besynger, for vi ser livstegn på,

at klubben, som vi holder af, kan leve.

Når vækstlag sig fornyer, vil klubbens liv bestå!

 

Tekst: Karl Maksten 1996, 1999 og 2008

Melodi: Oluf Ring, ”Endnu engang forynger . . .”

Bruges ved medlemsoptagelse og ved andre lejligheder

Y'S MEN'S BROR HER ER MIN HÅND

Y’s Men’s bror! Her er min hånd

 

Y’s Men’s bror! Her er min hånd, fast vi kjeden slutter.

Klubbens liv binder som hånd sammen i brorskapsånd.

Smidd er kjeden av sterke arme,

gjennemglødet av hjertets varme.

Du og jeg, det er et ord, i klubben er vor bror.

 

Y’s Men’s bror! Her er min hånd, fast vi kjeden slutter.

Ingen splid, avind og strid – sammen i brorskapsånd.

Smidd er kjeden av sterke arme,

gjennemglødet av hjertets varme.

Øst og vest, syd eller nord: Vi er hinandens bror!

 

Y’s Men’s bror! Her er min hånd, fast vi kjeden slutter.

Sammen står, sammen vi går, sammen i brorskapsånd.

Smidd er kjeden av sterke arme,

gjennemglødet av hjertets varme.

Y’s Men er rundt på vor jord: Hele verdens bror!

 

Melodi: Dolemarsjen af J. Mortensen

Tekst efter norsk spejdersangbog: Speiderbror! Her er min hånd

Omskrevet 1998 af Karl Maksten

i anledning af Stavanger YMC’s 40 års jubilæum

VINTERFEST OG KYNDELMISSE

 

Naturen holder vinterfest og viser sine kræfter.

Den ter sig, som den han det bedst; vi klæder os derefter.

Snart regn fra vest, snart sne og blæst; mon det kan blive værre?

Hvad end der sker, om end det sner, skal solen nok bli’ herre.

 

Vor klub nu holder vinterfest, som vi har længtes efter.

Vi ter os, som vi kan det bedst, og klæder os derefter.

Vi spændte ser, hvad mon der sker? Hvad skal vi ha’ at spise?

Med fest og sang en aften lang vi fællesskab vil vise.

 

Vi holder gerne vinterfest med koner og med-lemmer.

Vi synes nu, at det er bedst, vi ikke nogen glemmer.

Med venner nok, vi bli’r en flok, som sammenholdet fremmer.

Er vejret koldt, bli’r festen holdt, og varmen vi fornemmer.

 

Når vi nu holder vinterfest med sang og skæmt omgivet.

Vi morer os, som vi kan bedst, og glædes over livet

Trods vintervejr, vi fester her; der sker i fryd og gammen.

Og det er blot, fordi vi godt ka’ li’ at være sammen.

 

Det er en kyndelmissefest. Vi lys og kerter tænder.

Det er et tegn i øst og vest, at det mod lyset vender.

Det danske vejr i ringgang går, og forårstiden kommer.

Snart vårens vind vil sætte ind; så bli’r det atter sommer.

 

o  o  o  o  o

 

Vi takker for en vinterfest, hvor vi blev rigt fornøjet.

Vi mored’ os, som vi ku’ bedst, skal nu i hverdagstøjet.

For der er hist, og der er pist for klubben nok at gøre.

Når alle hjælpes ad, ja vist, vort fællesskab bli’r større!

 

Melodi: A. P. Berggren ”Naturen holder pinsefest”

Tekst: Karl Maksten, februar 1995

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.10 | 12:29

Leder efter "Pilgaard Mølle" el. "Pilgaards Mølle" i trekanten fra Hjallerup over Hals til Vodskov med centrum så nogenlunde i Vester og Øster Hassing.

...
11.09 | 17:20

Der står også en runesten i Hobro (Hobro-stenen), hvis du vil have den med på listen. Den blev opdaget i 1623 på Hobro Kirkegård, og står nu på biblioteket.

...
10.09 | 19:30

Fantastisk spændende og flot side.

Jeg undre mig dog over, at Snekkerstenen ikke er nævnt. Den ligger ud for kysten nord for Snekkersten.

Mvh Mickala

...
05.07 | 20:35

Kære Poul Erik: Du må prøve at finde ud af, hvem der har ejet det, før du gik det. Held og lykke med det!

...
Du kan lide denne side